© 2011 krol. All rights reserved. z2kjkMustang

Analog


Kolekcja starych, odkurzonych zdjęć zarejestrowanych na kliszy. Pochodzą z różnych miejsc i powstały w różnym czasie. Niektóre są całkiem stare.